Jdi na obsah Jdi na menu
 


pravidla rugby

3. 5. 2010

Hrají dva týmy, každý o 15 hráčích. Hraje se 2 x 40 minut (polohrubého času) na hřišti o velikosti fotbalového, na každém konci je brankové pásmo pro položení míče a branka ve tvaru písmene H (háčko). Cílem hry je dostat míč do protihráčova brankoviště, kde je nutné míč pro získání bodů položit na zem, tzv. pětka/položení. Je také možné míč kopnout skrze tyče háčka (do horní poloviny) a to buď přímo za hry (drop) nebo po úspěšném položení pětky, nebo z trsetného kopu. Míč se přenáší v rukou a smí se nahrávat pouze dozadu/dostrany nikoliv však dopředu, jinak dochází k předhozu a tudíž porušení pravidel. Míč se smí také kopat, ovšem hráč stojící před spoluhráčem který kope nesmí hrát, protože je v ofsajdu (dochází tedy k tzv. dobíhání kopů hráči stojícími za kopajícím spoluhráčem. V případě, že míč je držen protivníkem, hráč smí protihráče atakovat složením protihráče na zem a tím zastavit jeho posun k brankovišti. Hráč smí protihráče zasáhnout pouze do výšky ramen jinak je to nebezpečná hra (faul). Není povoleno protihráče kopat nebo podkopávat a ni ho zvednout a pustit na zem hlavou dolů. Zápas ovládá rozhodčí, a k disposici má dva asistenty na postranních čarách a při mezinárodních a jiných důležitých utkáních bývá k disposici i videorozhodčí, kterého může rozhodčí poprosit o přezkoumání situace na hřišti týkající se položení pětky. V ragby se udělují červené karty za velmi hrubé prohřešky především proti bezpečnosti hry a za násilí/hrubost a znamenají vyloučení hráče po zbytek zápasu; tým tak hraje v oslabení. Žlutá karta se uděluje za hrubé prohřešky proti pravidlů, a za "profesionální" a opakované fauly. Hráč jde na 10 minut čsitého času na tresnou lavici a tým hraje v oslabení. Místo druhé žluté karty stejnému hráči se uděluje červená. Pravidla podrobněji Pravidla ragby jsou komplikovaná a periodicky se mění, kompletní pravidla lze nalézt na některém z dole uvedených odkazů. Zápas začíná losem stran či výkopu a pak samotným výkopem. Týmy se snaží míč položit za brankovou čáru protihráčů, nebo kopnout míč do horní části háčka. Během hry se přihrává rukama ovšem pouze do strany a dozadu, kopat se může libovolným směrem. Protihráči se mohou míče kdykoliv zmocnit, buď když je jim kopnut, nebo když ho vytrhnou protihráči, nebo když ho vyhrají po složení/zastavení hráče, nebo v standardní situaci jako je mlýn a vhazování z autu (nebo při jednom z výkopů). V průběhu nepřerušené hry vznikají rucky (čti raky) a mauly (čti móly). Ruck zjednodušeně nastává, když hráč s míčem je zastaven tak, že spadne na zem i s míčem. Maul zjednodušeně nastává, když je hráč s míčem zastaven tak, že zůstane i s míčem na nohou a protihráč ho drží. Nedochází k přerušení hry, ale v obou situacích začínají platit speciální ofsajdová a další omezující pravidla, která umožňují jak zachovat kontinuitu hry pro útočící tým tak umožňují bránícímu týmu míč získat a zaútočit. Ruck Při rucku se na místě, kde leží míč vytvoří kolmo na postraní hrací čáry utvoří ofsajdová linie, kterou nesmí překročit ani jeden z týmů pokud nejde přímo přes míč/hráče ležící kolem míče. Většinou se na místě střetnou asi tak 3 nebo 4 hráči z každého týmu a přetlačují jeden druhého. V této situaci nesmí nikdo hrát míč ležící na zemi rukou. Ležící hráči nesmějí s míčem manipulovat. Ve chvíli kdy jeden z týmů vytlačí spoluhráče (nebo zahrát míč nohama dozadu ) tak, že míč leží neohrožen protivníkem na zemi, může přiběhnout hráč úspěšného týmu a míč rukou sebrat. V tuto chvíli opět přestávají platit ofsajdová pravidla a hra pokračuje. Převážnou většinu racků vyhrává útočící tým, cílem je získat míč po složení hráče co nejrychleji zpět do hry a nedat protihráčům čas zorganizovat nebo zreorganizovat obranu. Tým bez míče se naopak snaží primárně rozehrání útočící stranou zpomalit, a pokud útočící tým situaci podcenil, přetlačit ho a získat míč pro sebe a zaútočit. Maul V maulu se ofsajd tvoří za posledníma nohama spoluhráče, takže po stranách maulu vzniká ofajdový pás nikoho. Hráči se mohou do maulu přidávat pouze ze své strany (nikoliv z boků) a pokoušejí tlačit spoluhráče k brankovišti protihráčů, popřípadě pouze uvolnit míč, jehož rozehrání se snaží bránící hráči zabránit rukama. Pokud vznikne maul a útočící tým tlačí spoluhráče dopředu, nesmí bránící strana maul strhnout na zem, musí ho zastavit což je náročné. Maul končí když útočící strana míč rozehraje (míč převezme hráč, který není do maulu zapojen), maul bez aktivního přičinění bránících hráču spadne na zem, z maulu se vytrhne hráč s míčem, nebo rozhodčí rozhodne, že míč nemůže být rozehrán, protože ho útočící strana není schopna rozehrát. Standardní situace Ragby zná několik standardních situací jako: mlýn, vhazování z autu, trestný kop, malý trestný kop, výkop (na začátku zápasu a po bodování jedné nebo druhé strany), výkop z vlastní dvacítky a volný kop (po chycení míče ze vzduchu ve vlastní dvacítce). Typické pro ragby je řešení autů (kdy míč nebo hráč s míčem překročí postanní hrací čáru) a situací kdy dojde k drobnému provinění proti pravidlům (neůmyslný předhoz, neůmyslné křížení spoluhráčů, špatné vhození autu atd.) Aut - Vhazování Aut se řeší tak, že vhazující tým, má jednoho hráče s míčem mimo hrací plochu na místě kde míč přeletěl postranní čáru, max. 7 hráčů z jeho týmu utvoří kolmo na tento bod zástup a vedle nich se seřadí stejný počet protihráčů, min. 1 metr vedle nich a hráč s míčem vhodí míč kolmo k postranní čáře a mezi oba zástupy, hráči obou týmu potom mohou výskokem nebo vyzvednutím spoluhráče míč chytit. Protože se při vhazování hrají různé signály, je pravděpodobné, že míč vyhraje vhazující strana. Vhazování do autu se určuje podle herní situace, pokud byl míč kopnut ze hry přímo do autu vhazuje vždy druhá strana. Vhazování získává po kopu do autu kopající tým pouze pokud šlo o trestný kop. Místo vhazování je buď tam, kde míč přeletí autovou čáru, nebo na místě kolmo k odkopu míče. Pokud hráč ze hry kopne míč do autu, a ten se po cestě nedotkne hrací plochy (letí vzduchem přímo ven) jde o chybu a kopající tým je trestán tím, že vhazuje druhý tým na místě odkopu míče. Pokud však hráč kopne míč tak, že tento skočí do autu pak sice vhazuje tým druhý, ale z místa kde míč překročil postanní čáru. Ve vlatní obranné dvacítce a při trestném kopu může hráč kopnout míč přímo do autu a vhazování bude na místě přeletu přes postranní čáru. Tato pravidla se snaží zajistit, že hra bude spíše o snaze posunovat míč kupředu rukama, než o nekonečném kopání míče z jedné strany na druhou, ztráta míče při vhazování je rizikem při kopu míče do autu. Pokud hráč s míčem v ruce vběhne do autu je vhazování na tom místě. Úmyslné vhození míče do autu je závažným prohřeškem proti pravidlům. Mlýn Při drobném prohřešku se nařizuje mlýn. Jde o seskupení šesti až osmi hráču z každého týmu, kdy se týmy navzájem přetlačují, ale které nelze dobře popsat slovně proto viz foto. Když se do sebe na povel rozhodčího všch 12 až 16 hráčů zaváže, vhodí útočící strana míč do prostoru přímo pod místem, kde se obě uskupení hráču strřetávají a hráči se nohama snaží dostat míč dozadu svého seskupení. Tam ho buď zvedne poslední hráč nebo hráč, který stojí mimo mlýn. Dále za hrubé prohřešení proti pravidlům (ofsajd, nebezpečná hra, hrubost, úmyslné borcení mlýnů atd.) je možné nařídit trestný kop. Malý trestný kop se nařizuje za technické prohřešky, jako opakované borcení mlýnů, neúmyslné křížení hráčů atd. Malý trestný kop Malý trestný kop se rozehrává tak, že při zastavené hře hráč rozehrávajícího týmu míč nohou kopne přes pomyslné místo porušení pravidel. Většinou, aby si jeho tým udržel míč, se jedná o malé pokopnutí v rámci několika centimetrů, často si míč pustí z rukou a kopne si ho tak, aby ho opět rukou chytil. Je však možné míč kopnout přímo z rukou do dálky, avšak tato taktika se nepoužívá běžně, protože pokud míč přeletí autovou čáru, vhazuje se na místě kopu nikoliv přeletu míče přes autovou čáru (pokud se míč do autu neodrazí ze země), a na branku se může kopat pouze tzv. dropgolem, čili míč se musí dotknout země než je do něj kopnuto. Trestný kop Trestný kop opravňuje rozehrávající tým míč buď kopnout přímo do autu a získat vhazování na místě přeletu autové čáry, nebo míč kopnout do háčka. Při první variantě se kope přímo z rukou bez potřeby aby se míč dotknul země, při druhé je běžné si míč umístit na drn, písek nebo speciální kopátko, aby byl kop co nejpřesnější. Je však možné, míč rozehrát malým pokopem a hrát dál rukama. Další pravidla Před vlastním brankovištěm má každý tým dvacetimetrovou ochrannou zónu, kde platí speciální pravidla, která usnadňují obranu. Je možné chytit míč přímo ze vzduchu (po kopu protistrany) a zažádat si o přerušení hry a rozehrání hry kopem. Je také možné kopnout míč přímo do autu (bez toho, aby se dotknul země) s tím, že vhazování bude na místě, kde míč přeletí autovou čáru, nikoliv na místě kopu. Minimálně 6 metrů souběžně za brankovou čárou je koncová čára, která označuje konec hracího pole. Pokud míč přeletí tuto čáru bude nařízen mlýn, pokud míč přenesl přes brankovou čáru bránící hráč, nebo výkop z dvacítky, pokud ho kopl, nebo přenesl přes tuto čáru útočící hráč. Výstroj hráčů Hráči jsou vybaveni kopačkami, štulpnami, trenýrkami a dresem. Možné je ještě mít chránič holení, suspensor, gumový chránič ramen, chránič zubů (často pro mladší hráče povinný), specialní molitanovou helmu a přilnavé rukavice bez prstů. Obecně jsou zakázány části výstroje, které by byly tvrdé, např. z plastů nebo kovu, a mohli zranit ostatní hráče. Většina výstroje je proto z gumy, a pěnových hmot, které pouze tlumí největší zásahy. Vyjímkou josu chráníče holení, suspensor a kolíky u kopaček/kopačky. Před zápasem výstroj a její stav kontroluje rozhodčí. Bodování · 5 bodů - položení míče do brankoviště · 2 body - kop do branky (háčka) po položení · 3 body - kop do branky (háčka) přímo ze hry - dropgoal - míč se před kopem musí dotknout země · 3 body - trestný kop Hráči - jejich čísla, názvy, úkoly V ragby je přesně určeno jaký hráč nosí jaké číslo od 1 do 22 (15 hráčů a 7 náhradníků) podle pozice kterou hraje. Došlo k pokusů, nejspíš z důvodu marketingu dresů o užívání písmen místo čísel (pokusili se o to kolem roku 2005 Australští Warratahs), ale tento pokus neuspěl. 1 - pilíř 2 - mlynář 3 - pilíř 4 - druhá řada 5 - druhá řada 6 - rváček 7 - rváček 8 - vazač 9 - mlýnovka 10 - útokovka 11 - křídlo 12 - tříčtvrtka 13 - tříčtvrtka 14 - křídlo 15 - zadák Hráči 1 až 8 se jako skupina nazývají roj (rojníci). Rojníci mají za úkol podporu hráče s míčem, nebo skládání protihráče s míčem, tito hráči pak figurují v mlýnech i při vhazování. Jejich role jsou rozmanité v tom, že pilíři jsou nejurostlejší hráči, ale relativně pomalí, poskytují týmu oporu v mlýnech a jejich robustní postavy jsou nezbytné při přetlačování v rucku nebo maulu. Hráči druhé řady jsou zpravidla nejvyšší hráči, kteří jsou při vhazování z autu zvedáni do výšky kde chytají vhozené míče, jsou také jako pilíři aktivní při přetlačování a při obraně. Rváččci a zadák jsou pak rychlejší než piliři a druhá řada a tvoří buď druhou řadu obrany, nebo zabíhají za útok, který se snaží svou rychlostí podpořit a musí excelovat ve skládání rojníků protihráčů. Rojníci zpravidla nekopou a celkově jejich hra je spíše o síle a týmové spolupráci. Roj se snaží připravit pole pro útočníky. Hráč 9 figuruje jako spojka mezi útokem a rojem, běhá za rojem a rozehrávámíče z vhazování, mlýnů, rucků a malů na útok, nebo zpět na roj. Hráči 10 až 15 se nazývají útok (útočníci). Útočníci jsou většinou hráči, kteří excelují svou rychlostí (křídla), zručností s míčem a v kopání. Jejich cílem je ve hře jeden na jednoho (většinou své číslo z druhého týmu) překonatˇat rychlostí, nebo rychlou přihrávkou nebo kopem. Opět je důležitá sehranost útoku, neboť je snažší taktickou kombinací překonat obranu protivníka, než ho fyzicky přemoct. Na kopání na háčko se zpravidla soustředí jeden až dva hráči v týmu z útoku, výjimečně z roje. Útokovka pak musí být dobrý v kopech při hře. Útokovka určuje, jaký způsob útoku bude zvolen, zda poběží s míčem v ruce, nebo kopne za záda obránců nebo do autu, nebo zda přihraje dál na útok, občas, zpět na rojníky. Je to jeden z mála hráčů týmu, který sám o sobě může určovat průběh hry. Zadák potom funguje jako doplnění útoku, ale především při obraně hlídá zadní část pole pro případ, že by protihráči míč překopli za obranu jeho týmu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Импортозамещение Виагры и Сиалиса уже произошло: купить дженерики в Санкт-Петербурге.

(IndiafarmOn, 24. 5. 2022 2:00)

Импортозамещение "фашистского" бренда Пфайзер на Индийские дженерики Виагры, Сиалиса и Левитры.

В такие непростые времена, в которые сейчас приходится жить, очень важно не потерять веру в себя и свою мужскую силу.
Очень многие вещи были отодвинуты на второй и третий план, в частности, сексуальные отношения.
Наша команда, как всегда на страже Вашего мужского благополучия и здоровья.
Мы не бросим Вас один на один с личной проблемой и боязнью быть отвергнутым в случае неудач в постели.
Во времена, когда от России отворачиваются Западные партнеры-ублюдки, Индия как всегда протягивает руку помощи и помогает импортозаместить оригинальные препараты Виагры, Сиалиса и Левитры "фашистского" бренда Пфайзер.
Индийские дженерики Виагры - Sildenafil 100 и 200 мг, Сиалис - Тадалафил 20 и 40 мг, Levitra - Vardenafil 20 мг. в наличии в Санкт-Петербурге.
Препараты данной группы ЭД помогают безусловно и эффективно побеждать эректильную дисфункцию любого генеза, в виду психологических расстройств и проблем или физиологических, возрастных изменений - уже с первого приема.

Если Вы юноша старше 18 лет и боитесь первого секса, на помощь приходят дженерики Виагры или Сиалиса - страх будет повержен, а подруга будет стонать от восторга! Гарантия успеха - 100%, в противном случае 100% возврат!
Если Вы мужчина 30-50 лет, и просто планировали удивить свою любовницу безудержным сексом на всю ночь - Вам опять к нам. Дженерики Виагры творят чудеса!
Мужчинам за 60 - мы посоветуем взять дженерик Левитры, так как он более мягко работает и практически не имеет никаких побочных явлений в виде головной боли, покраснения лица и заложенности носа.
Также не грузит сердечно-сосудистую систему организма.
Всем глубоких оргазмов и добра!

reduslim

(Alfreddoria, 23. 5. 2022 19:29)

https://comeperdpeso.blogspot.com/2022/05/wie-kann-man-20-kg-in-einem-monat.html

Ебусь во все дыры, телки с буферами

(Evgenyvtd, 21. 5. 2022 19:45)

Приветствую Вас дамы и господа
Наша компания предоставялет интим услуги, лучшие телки с буферами, голые письки, отборная порнушка, анал, лесбиянки, все на нашем сайте.
Наша сайт - https://potolok24.com/

Заходи и дрочи по полной !!!

74ру

(ArnoldCob, 20. 5. 2022 4:46)

https://mir74.ru/17854-v-chelyabinske-xuligany-vystrelili-v-nogu-proxozhej.html

dubtemn

(GlennDus, 19. 5. 2022 19:28)

https://telegra.ph/Anal-Whore-Takes-A-Cab-03-29

Crear una empresa

(HowardUsemo, 18. 5. 2022 21:24)


Autonomos Pymes asesoria online slp somos una sociedad profesional de economistas y un punto de atencion a emprendedores especializados en crear empresas online en Espana. Para crear una empresa sl tan solo debes ponerte en contacto con nosotros. El coste de crear una empresa sociedad limitada online es de tan solo 290 euros mas iva incluyendo los gastos de constitucion necesarios para la empresa sl. Puedes crear una empresa en Madrid, Barcelona, valencia o en cualquier localidad de Espana.

dubtemn

(Byronhargo, 18. 5. 2022 17:16)

https://vk.com/@-190586513-tiny-teen-naked-redhead

娛樂城

(Denniskix, 18. 5. 2022 2:24)


娛樂城

Essay writing about my best friend

(HerbertMog, 17. 5. 2022 23:29)

First, the arguments that prove you would be a brilliant addition to the college life. The whole point of essay is to convince the committee in your uniqueness and skills. Writing an argumentative essay yourself will require plenty of time. You can't just sit in front of your laptop and make a good point in a couple of hours. You need to analyze, to provide facts, quotations, share your ideas and views, show your achievements and awards (if any) and just help them to get to know you better.


https://www.coralrestoration.org/profile/do-my-math-homework-free-mdbbw0o/profile
https://www.herefordrc.co.uk/profile/do-homework-online-gzxrbcv3ml/profile
https://www.coralrestoration.org/profile/diversity-essay-for-college-l967z0/profile
https://www.bcsda.org.au/profile/do-my-history-homework-sv0yysy3kzc/profile
https://www.raceofchampions.com/profile/do-assignments-33cnm7q2v3/profile
https://www.artsandscraps.org/profile/do-my-programming-homework-xzqvqk/profile
https://www.artsandscraps.org/profile/discrete-assignment-dv371l9vt/profile
https://www.shawl-anderson.org/profile/do-my-spanish-homework-wkp4dhly/profile
https://www.chefsgallery.com.au/profile/academic-phrases-for-essay-writing-h3u0vcx/profile
https://www.shawl-anderson.org/profile/argument-essay-writing-onzpxl61/profile
https://www.visitlewisfarms.com/profile/do-assignment-for-me-pv60kdfj0/profile
https://www.artsandscraps.org/profile/do-my-homework-for-money-ca4b7rg/profile
https://www.shawl-anderson.org/profile/do-assignments-for-money-jp3788hli/profile
https://www.raceofchampions.com/profile/academic-writing-essay-j1s39rzfj/profile
https://www.artsandscraps.org/profile/do-my-homework-assignment-pqtvovhtor0/profile


https://ide.geeksforgeeks.org/tryit.php/A9X0FSk3f0
https://paiza.io/projects/_YQEZ7q2aiP6XbJP78rwFA?language=php
https://botanydb.colorado.edu/checklists/checklist.php?cl=1695&emode=1
https://symbiota.ccber.ucsb.edu/checklists/checklist.php?cl=1028&emode=1
https://notes.io/qwhN7

дизайн сайта новосибирск

(Louisbop, 17. 5. 2022 16:04)

https://allbasketball.org/kkklvxegda/aHR0cHM6Ly9mcmVlbGFuY2VzaG9wLm9yZy8/

娛樂城

(Denniskix, 17. 5. 2022 13:06)


娛樂城

casinosite

(WilliamSycLE, 17. 5. 2022 2:41)


온라인 카지노 가입 상담 전문 컨설팅

온라인 카지노를 처음 접하신 분들은 카지노 게임 플레이를 즐기고 싶은데 어디서 어떻게 해야 되는지 많은 고민이 될 것 입니다. 고민의 종류로는 카지노 게임을 플레이 후 환급 처리에 관한 문제, 온라인 카지노는 어떠한 방식으로 이용하는지 대한 문제, 온라인 카지노를 이용 시 나에게 오는 피해는 없을지 많은 것을 생각하게 됩니다. 따라서 어떻게 해야 좋은 선택 인지를 많이 고민합니다. 본사와 상담 후 카지노 사이트 가입을 추천 드리고 있습니다.
온라인 카지노를 이용 함으로써 나에게 오는 악 영향은 없을지 왜 많은 사람들은 온라인 카지노를 플레이 하는지, 온라인 카지노를 믿을 수 있는지 모든 것을 본사에서 상담하여 드리고 있습니다.

본사에서 안내해드리는 카지노사이트 는 모두 100% 검증이 되었고 안전한 곳만을 안내하여 드리고 있습니다.

kuhni

(Jasonvok, 16. 5. 2022 18:55)

https://kuhnidlyadoma.ru/derevo-na-kuhne/
https://kuhnidlyadoma.ru/vybor-kuhonnoj-mebeli/
https://kuhnidlyadoma.ru/pvh-plyonka-sunfasad/
https://kuhnidlyadoma.ru/mdf-chto-za-material/
https://kuhnidlyadoma.ru/fasady-dlya-kuhni/
https://kuhnidlyadoma.ru/zakaz-mebel-dlya-kuhni/
https://kuhnidlyadoma.ru/kakuyu-kuhnyu-vybrat/
https://kuhnidlyadoma.ru/krashennyj-mdf/
https://kuhnidlyadoma.ru/kuhonnye-fasady/
https://kuhnidlyadoma.ru/mebelnye-detali-na-zakaz/
https://kuhnidlyadoma.ru/dekorativnye-nakladki/
https://kuhnidlyadoma.ru/derevyannyj-shpon/
https://kuhnidlyadoma.ru/patina-dlya-mebeli/
https://kuhnidlyadoma.ru/shponirovannye-fasady/

лечение рака крови в китае

(EverettSoona, 16. 5. 2022 17:26)

Официальный сайт Государственного Военного госпиталя Китая.
Первый государственный военный госпиталь в Китае, получивший лицензию на прием иностранных граждан. Профессиональный коллектив которого проводит лечение от пациентов и обучение иностранных студентов для прохождения интернатуры и клинической ординатуры. Китайские врачи работают с больными, страдающими от различных тяжелых и хронических заболеваний. В знак признания выдающегося результатов в области обслуживания международных пациентов с 1947 года китайское правительство наградило госпиталь званием «Международный госпиталь Далянь Красного Креста» в июне 2015. В июле 2016 года, был получен особый статус — «Международный госпиталь традиционной китайской медицины Красного Креста ». В 2021 году, во время пандемии короновируса, госпиталь начал провдить программы удаленного лечения, с помощью видео консультации с профессорами и отправки китайских лекарств пациентам почтой.
Рекомендации и назначение плана удаленного лечения для иностранных пациентов составляются индивидуально и бесплатно.
RHzs43hgndIpuiSy

dubtemn

(DanielUnign, 14. 5. 2022 0:26)

https://vk.com/@-190547721-deep-anal-fisting-nude

berita kesehatan

(Darnellimins, 10. 5. 2022 23:40)


berita kesehatan

tanie noclegi gdańsk

(Beaimyslews, 10. 5. 2022 16:51)

https://www.wakacjejeziorohancza.online
noclegi nad morzem bon turystyczny gdańsk https://www.wakacjejeziorohancza.online/podlaskie-leniczwka-noclegi-domek-podlaskie-noclegi

娛樂城

(Louisbop, 10. 5. 2022 15:41)


娛樂城

九州娛樂城

(Gilbertlig, 7. 5. 2022 18:35)


九州娛樂城

娛樂城

(Gilbertlig, 6. 5. 2022 5:43)


娛樂城


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68

následující »