Jdi na obsah Jdi na menu
 


pravidla rugby

3. 5. 2010

Hrají dva týmy, každý o 15 hráčích. Hraje se 2 x 40 minut (polohrubého času) na hřišti o velikosti fotbalového, na každém konci je brankové pásmo pro položení míče a branka ve tvaru písmene H (háčko). Cílem hry je dostat míč do protihráčova brankoviště, kde je nutné míč pro získání bodů položit na zem, tzv. pětka/položení. Je také možné míč kopnout skrze tyče háčka (do horní poloviny) a to buď přímo za hry (drop) nebo po úspěšném položení pětky, nebo z trsetného kopu. Míč se přenáší v rukou a smí se nahrávat pouze dozadu/dostrany nikoliv však dopředu, jinak dochází k předhozu a tudíž porušení pravidel. Míč se smí také kopat, ovšem hráč stojící před spoluhráčem který kope nesmí hrát, protože je v ofsajdu (dochází tedy k tzv. dobíhání kopů hráči stojícími za kopajícím spoluhráčem. V případě, že míč je držen protivníkem, hráč smí protihráče atakovat složením protihráče na zem a tím zastavit jeho posun k brankovišti. Hráč smí protihráče zasáhnout pouze do výšky ramen jinak je to nebezpečná hra (faul). Není povoleno protihráče kopat nebo podkopávat a ni ho zvednout a pustit na zem hlavou dolů. Zápas ovládá rozhodčí, a k disposici má dva asistenty na postranních čarách a při mezinárodních a jiných důležitých utkáních bývá k disposici i videorozhodčí, kterého může rozhodčí poprosit o přezkoumání situace na hřišti týkající se položení pětky. V ragby se udělují červené karty za velmi hrubé prohřešky především proti bezpečnosti hry a za násilí/hrubost a znamenají vyloučení hráče po zbytek zápasu; tým tak hraje v oslabení. Žlutá karta se uděluje za hrubé prohřešky proti pravidlů, a za "profesionální" a opakované fauly. Hráč jde na 10 minut čsitého času na tresnou lavici a tým hraje v oslabení. Místo druhé žluté karty stejnému hráči se uděluje červená. Pravidla podrobněji Pravidla ragby jsou komplikovaná a periodicky se mění, kompletní pravidla lze nalézt na některém z dole uvedených odkazů. Zápas začíná losem stran či výkopu a pak samotným výkopem. Týmy se snaží míč položit za brankovou čáru protihráčů, nebo kopnout míč do horní části háčka. Během hry se přihrává rukama ovšem pouze do strany a dozadu, kopat se může libovolným směrem. Protihráči se mohou míče kdykoliv zmocnit, buď když je jim kopnut, nebo když ho vytrhnou protihráči, nebo když ho vyhrají po složení/zastavení hráče, nebo v standardní situaci jako je mlýn a vhazování z autu (nebo při jednom z výkopů). V průběhu nepřerušené hry vznikají rucky (čti raky) a mauly (čti móly). Ruck zjednodušeně nastává, když hráč s míčem je zastaven tak, že spadne na zem i s míčem. Maul zjednodušeně nastává, když je hráč s míčem zastaven tak, že zůstane i s míčem na nohou a protihráč ho drží. Nedochází k přerušení hry, ale v obou situacích začínají platit speciální ofsajdová a další omezující pravidla, která umožňují jak zachovat kontinuitu hry pro útočící tým tak umožňují bránícímu týmu míč získat a zaútočit. Ruck Při rucku se na místě, kde leží míč vytvoří kolmo na postraní hrací čáry utvoří ofsajdová linie, kterou nesmí překročit ani jeden z týmů pokud nejde přímo přes míč/hráče ležící kolem míče. Většinou se na místě střetnou asi tak 3 nebo 4 hráči z každého týmu a přetlačují jeden druhého. V této situaci nesmí nikdo hrát míč ležící na zemi rukou. Ležící hráči nesmějí s míčem manipulovat. Ve chvíli kdy jeden z týmů vytlačí spoluhráče (nebo zahrát míč nohama dozadu ) tak, že míč leží neohrožen protivníkem na zemi, může přiběhnout hráč úspěšného týmu a míč rukou sebrat. V tuto chvíli opět přestávají platit ofsajdová pravidla a hra pokračuje. Převážnou většinu racků vyhrává útočící tým, cílem je získat míč po složení hráče co nejrychleji zpět do hry a nedat protihráčům čas zorganizovat nebo zreorganizovat obranu. Tým bez míče se naopak snaží primárně rozehrání útočící stranou zpomalit, a pokud útočící tým situaci podcenil, přetlačit ho a získat míč pro sebe a zaútočit. Maul V maulu se ofsajd tvoří za posledníma nohama spoluhráče, takže po stranách maulu vzniká ofajdový pás nikoho. Hráči se mohou do maulu přidávat pouze ze své strany (nikoliv z boků) a pokoušejí tlačit spoluhráče k brankovišti protihráčů, popřípadě pouze uvolnit míč, jehož rozehrání se snaží bránící hráči zabránit rukama. Pokud vznikne maul a útočící tým tlačí spoluhráče dopředu, nesmí bránící strana maul strhnout na zem, musí ho zastavit což je náročné. Maul končí když útočící strana míč rozehraje (míč převezme hráč, který není do maulu zapojen), maul bez aktivního přičinění bránících hráču spadne na zem, z maulu se vytrhne hráč s míčem, nebo rozhodčí rozhodne, že míč nemůže být rozehrán, protože ho útočící strana není schopna rozehrát. Standardní situace Ragby zná několik standardních situací jako: mlýn, vhazování z autu, trestný kop, malý trestný kop, výkop (na začátku zápasu a po bodování jedné nebo druhé strany), výkop z vlastní dvacítky a volný kop (po chycení míče ze vzduchu ve vlastní dvacítce). Typické pro ragby je řešení autů (kdy míč nebo hráč s míčem překročí postanní hrací čáru) a situací kdy dojde k drobnému provinění proti pravidlům (neůmyslný předhoz, neůmyslné křížení spoluhráčů, špatné vhození autu atd.) Aut - Vhazování Aut se řeší tak, že vhazující tým, má jednoho hráče s míčem mimo hrací plochu na místě kde míč přeletěl postranní čáru, max. 7 hráčů z jeho týmu utvoří kolmo na tento bod zástup a vedle nich se seřadí stejný počet protihráčů, min. 1 metr vedle nich a hráč s míčem vhodí míč kolmo k postranní čáře a mezi oba zástupy, hráči obou týmu potom mohou výskokem nebo vyzvednutím spoluhráče míč chytit. Protože se při vhazování hrají různé signály, je pravděpodobné, že míč vyhraje vhazující strana. Vhazování do autu se určuje podle herní situace, pokud byl míč kopnut ze hry přímo do autu vhazuje vždy druhá strana. Vhazování získává po kopu do autu kopající tým pouze pokud šlo o trestný kop. Místo vhazování je buď tam, kde míč přeletí autovou čáru, nebo na místě kolmo k odkopu míče. Pokud hráč ze hry kopne míč do autu, a ten se po cestě nedotkne hrací plochy (letí vzduchem přímo ven) jde o chybu a kopající tým je trestán tím, že vhazuje druhý tým na místě odkopu míče. Pokud však hráč kopne míč tak, že tento skočí do autu pak sice vhazuje tým druhý, ale z místa kde míč překročil postanní čáru. Ve vlatní obranné dvacítce a při trestném kopu může hráč kopnout míč přímo do autu a vhazování bude na místě přeletu přes postranní čáru. Tato pravidla se snaží zajistit, že hra bude spíše o snaze posunovat míč kupředu rukama, než o nekonečném kopání míče z jedné strany na druhou, ztráta míče při vhazování je rizikem při kopu míče do autu. Pokud hráč s míčem v ruce vběhne do autu je vhazování na tom místě. Úmyslné vhození míče do autu je závažným prohřeškem proti pravidlům. Mlýn Při drobném prohřešku se nařizuje mlýn. Jde o seskupení šesti až osmi hráču z každého týmu, kdy se týmy navzájem přetlačují, ale které nelze dobře popsat slovně proto viz foto. Když se do sebe na povel rozhodčího všch 12 až 16 hráčů zaváže, vhodí útočící strana míč do prostoru přímo pod místem, kde se obě uskupení hráču strřetávají a hráči se nohama snaží dostat míč dozadu svého seskupení. Tam ho buď zvedne poslední hráč nebo hráč, který stojí mimo mlýn. Dále za hrubé prohřešení proti pravidlům (ofsajd, nebezpečná hra, hrubost, úmyslné borcení mlýnů atd.) je možné nařídit trestný kop. Malý trestný kop se nařizuje za technické prohřešky, jako opakované borcení mlýnů, neúmyslné křížení hráčů atd. Malý trestný kop Malý trestný kop se rozehrává tak, že při zastavené hře hráč rozehrávajícího týmu míč nohou kopne přes pomyslné místo porušení pravidel. Většinou, aby si jeho tým udržel míč, se jedná o malé pokopnutí v rámci několika centimetrů, často si míč pustí z rukou a kopne si ho tak, aby ho opět rukou chytil. Je však možné míč kopnout přímo z rukou do dálky, avšak tato taktika se nepoužívá běžně, protože pokud míč přeletí autovou čáru, vhazuje se na místě kopu nikoliv přeletu míče přes autovou čáru (pokud se míč do autu neodrazí ze země), a na branku se může kopat pouze tzv. dropgolem, čili míč se musí dotknout země než je do něj kopnuto. Trestný kop Trestný kop opravňuje rozehrávající tým míč buď kopnout přímo do autu a získat vhazování na místě přeletu autové čáry, nebo míč kopnout do háčka. Při první variantě se kope přímo z rukou bez potřeby aby se míč dotknul země, při druhé je běžné si míč umístit na drn, písek nebo speciální kopátko, aby byl kop co nejpřesnější. Je však možné, míč rozehrát malým pokopem a hrát dál rukama. Další pravidla Před vlastním brankovištěm má každý tým dvacetimetrovou ochrannou zónu, kde platí speciální pravidla, která usnadňují obranu. Je možné chytit míč přímo ze vzduchu (po kopu protistrany) a zažádat si o přerušení hry a rozehrání hry kopem. Je také možné kopnout míč přímo do autu (bez toho, aby se dotknul země) s tím, že vhazování bude na místě, kde míč přeletí autovou čáru, nikoliv na místě kopu. Minimálně 6 metrů souběžně za brankovou čárou je koncová čára, která označuje konec hracího pole. Pokud míč přeletí tuto čáru bude nařízen mlýn, pokud míč přenesl přes brankovou čáru bránící hráč, nebo výkop z dvacítky, pokud ho kopl, nebo přenesl přes tuto čáru útočící hráč. Výstroj hráčů Hráči jsou vybaveni kopačkami, štulpnami, trenýrkami a dresem. Možné je ještě mít chránič holení, suspensor, gumový chránič ramen, chránič zubů (často pro mladší hráče povinný), specialní molitanovou helmu a přilnavé rukavice bez prstů. Obecně jsou zakázány části výstroje, které by byly tvrdé, např. z plastů nebo kovu, a mohli zranit ostatní hráče. Většina výstroje je proto z gumy, a pěnových hmot, které pouze tlumí největší zásahy. Vyjímkou josu chráníče holení, suspensor a kolíky u kopaček/kopačky. Před zápasem výstroj a její stav kontroluje rozhodčí. Bodování · 5 bodů - položení míče do brankoviště · 2 body - kop do branky (háčka) po položení · 3 body - kop do branky (háčka) přímo ze hry - dropgoal - míč se před kopem musí dotknout země · 3 body - trestný kop Hráči - jejich čísla, názvy, úkoly V ragby je přesně určeno jaký hráč nosí jaké číslo od 1 do 22 (15 hráčů a 7 náhradníků) podle pozice kterou hraje. Došlo k pokusů, nejspíš z důvodu marketingu dresů o užívání písmen místo čísel (pokusili se o to kolem roku 2005 Australští Warratahs), ale tento pokus neuspěl. 1 - pilíř 2 - mlynář 3 - pilíř 4 - druhá řada 5 - druhá řada 6 - rváček 7 - rváček 8 - vazač 9 - mlýnovka 10 - útokovka 11 - křídlo 12 - tříčtvrtka 13 - tříčtvrtka 14 - křídlo 15 - zadák Hráči 1 až 8 se jako skupina nazývají roj (rojníci). Rojníci mají za úkol podporu hráče s míčem, nebo skládání protihráče s míčem, tito hráči pak figurují v mlýnech i při vhazování. Jejich role jsou rozmanité v tom, že pilíři jsou nejurostlejší hráči, ale relativně pomalí, poskytují týmu oporu v mlýnech a jejich robustní postavy jsou nezbytné při přetlačování v rucku nebo maulu. Hráči druhé řady jsou zpravidla nejvyšší hráči, kteří jsou při vhazování z autu zvedáni do výšky kde chytají vhozené míče, jsou také jako pilíři aktivní při přetlačování a při obraně. Rváččci a zadák jsou pak rychlejší než piliři a druhá řada a tvoří buď druhou řadu obrany, nebo zabíhají za útok, který se snaží svou rychlostí podpořit a musí excelovat ve skládání rojníků protihráčů. Rojníci zpravidla nekopou a celkově jejich hra je spíše o síle a týmové spolupráci. Roj se snaží připravit pole pro útočníky. Hráč 9 figuruje jako spojka mezi útokem a rojem, běhá za rojem a rozehrávámíče z vhazování, mlýnů, rucků a malů na útok, nebo zpět na roj. Hráči 10 až 15 se nazývají útok (útočníci). Útočníci jsou většinou hráči, kteří excelují svou rychlostí (křídla), zručností s míčem a v kopání. Jejich cílem je ve hře jeden na jednoho (většinou své číslo z druhého týmu) překonatˇat rychlostí, nebo rychlou přihrávkou nebo kopem. Opět je důležitá sehranost útoku, neboť je snažší taktickou kombinací překonat obranu protivníka, než ho fyzicky přemoct. Na kopání na háčko se zpravidla soustředí jeden až dva hráči v týmu z útoku, výjimečně z roje. Útokovka pak musí být dobrý v kopech při hře. Útokovka určuje, jaký způsob útoku bude zvolen, zda poběží s míčem v ruce, nebo kopne za záda obránců nebo do autu, nebo zda přihraje dál na útok, občas, zpět na rojníky. Je to jeden z mála hráčů týmu, který sám o sobě může určovat průběh hry. Zadák potom funguje jako doplnění útoku, ale především při obraně hlídá zadní část pole pro případ, že by protihráči míč překopli za obranu jeho týmu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tipobet

(tipobet, 16. 8. 2022 14:24)

tipobet

sign in my position porn videos most outstanding

(alexalpine , 16. 8. 2022 10:07)

Parents, you presumably can easily block entry to this site. Oh, and do not let your wife catch you searching places with younger teen girls or the couch might be your new sleeping territory. If she busts you watching incest intercourse vidz, she'll probably ask for a divorce and send you to a shrink.

https://phatdaddygayporn.com
https://nudecelebs.blog

수입 + 투자 포함 + 출금 포함

(Danielwourb, 15. 8. 2022 21:00)

https://bitcoinbulls.world/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=16702

타오바오구매대행

(DavidZen, 15. 8. 2022 20:53)


타오바오구매대행

Thanks for an explanation.

(Tommyfiend, 14. 8. 2022 19:39)

I congratulate, your opinion is useful
https://gay0day.com/videos/174876/spiderman-yaoi-hentai-gay-cartoon-2021-animated-cartoon-animation/
https://gay0day.com/videos/96627/gay-porno-115/

수입 + 투자 포함 + 출금 포함

(Danielwourb, 13. 8. 2022 3:47)

https://xn--1666-3161-kw27ajzd904i6l3b.com/bbs/board.php?bo_table=qa_boon&wr_id=14492

They Live film retelling

(Thomasficle, 11. 8. 2022 18:23)

https://bestmoviesyt.blogspot.com

Excuse, that I interfere, but it is necessary for me little bit more information.

(Tommyfiend, 10. 8. 2022 22:48)

Try to look for the answer to your question in google.com
https://sexday.info
https://thelionandthelamb.info

The best futures

(PatrikStymn, 10. 8. 2022 21:50)

https://spicami.ru/archives/81737
Interesting information about the planet

bitcoin

(DavidZen, 8. 8. 2022 10:42)

https://center.kosin.ac.kr/irb//bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17187

property for sale in Florida

(Horacezedia, 6. 8. 2022 22:51)


property for sale in south Florida

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FV_24 Купить Мефедрон. Телеграмм - @FV_24

(TimothyeFlaks, 6. 8. 2022 13:57)

Купить Мефедрон в Москве? Телеграмм - @FV_24 Купить Мефедрон. Телеграмм - @FV_24


ССЫЛКА В ТЕЛЕГРАММ - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В ДЛЯ ВХОДА - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА ДЛЯ ЗАКАЗА - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В ДЛЯ СВЯЗИ - https://t.me/FV_24

ССЫЛКА В НАШ КАНАЛ - https://t.me/FV_24

!!!МЕФЕДРОН МОСКВА!!!
Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит Мефедрон в Москве,
Как купить Мефедрон в Москве,
Где купить Мефедрон в Москве,
Купить Мефедрон в Москве,
Сколько стоит КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Купить КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Цена на КУРЕВО Мефедрон в Москве,
Купить героин в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить шишки в Москве,
Купить гашиш в Москве,
Купить мефедрон в Москве,
Купить экстази в Москве,
Купить МДМА в Москве,
Купить лсд в Москве,
Купить фен в Москве,
Купить скорость альфа в Москве,
Купить гидропонику в Москве,
Купить метамфетамин в Москве,
Купить эйфоретики в Москве,
Купить закладки в Москве,
Купить Мефедрон закладкой в Москве
!!!МЕФЕДРОН МОСКВА!!!

Study, moral a examination

(Jamesrulky, 4. 8. 2022 12:19)

Hello. And Bye.
https://cdgamebuy.ru/

северный кипр недвижимость от застройщика

(Anthonyvaf, 3. 8. 2022 4:14)

https://www.facebook.com/Северный-кипр-недвижимость-100153902340083

폰테크

(LeonardBut, 2. 8. 2022 10:19)


비대면폰테크 전국폰테크 폰테크신규개통 아이폰신규개통 서울폰테크 인천폰테크 부천폰테크 폰테크매장 구로구폰테크
천안폰테크 대구폰테크 제주폰테크 전남폰테크 경기폰테크 경북폰테크 경남폰테크 광주폰테크 폰테크출장 당일폰테크
대전폰테크 강원폰테크 전북폰테크 충남폰테크 부산폰테크 울산폰테크 충북폰테크 세종폰테크 구리폰테크 아이폰폰테크
춘천폰테크 원주폰테크 강릉폰테크 충주폰테크 제천폰테크 청주폰테크 아산폰테크 서산폰테크 안양폰테크 안산폰테크
전주폰테크 군산폰테크 익산폰테크 목포폰테크 여수폰테크 순천폰테크 포항폰테크 경주폰테크 광명폰테크 시흥폰테크
안동폰테크 구미폰테크 경산폰테크 진주폰테크 통영폰테크 거제폰테크 창원폰테크 수원폰테크 성남폰테크 서귀포폰테크

수입 + 투자 포함 + 출금 포함

(Danielwourb, 2. 8. 2022 6:47)

https://4lifekorea.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=58766

폰테크

(LeonardBut, 1. 8. 2022 19:06)


비대면폰테크 전국폰테크 폰테크신규개통 아이폰신규개통 서울폰테크 인천폰테크 부천폰테크 폰테크매장 구로구폰테크
천안폰테크 대구폰테크 제주폰테크 전남폰테크 경기폰테크 경북폰테크 경남폰테크 광주폰테크 폰테크출장 당일폰테크
대전폰테크 강원폰테크 전북폰테크 충남폰테크 부산폰테크 울산폰테크 충북폰테크 세종폰테크 구리폰테크 아이폰폰테크
춘천폰테크 원주폰테크 강릉폰테크 충주폰테크 제천폰테크 청주폰테크 아산폰테크 서산폰테크 안양폰테크 안산폰테크
전주폰테크 군산폰테크 익산폰테크 목포폰테크 여수폰테크 순천폰테크 포항폰테크 경주폰테크 광명폰테크 시흥폰테크
안동폰테크 구미폰테크 경산폰테크 진주폰테크 통영폰테크 거제폰테크 창원폰테크 수원폰테크 성남폰테크 서귀포폰테크

conradfirearms

(Philliphiz, 31. 7. 2022 17:16)

https://conradfirearms.com/

토토사이트

(Anthonyvaf, 31. 7. 2022 16:59)
https://reliableweb.org/domain/www.saseolsite.com

Test, just a test

(XRumerTest, 31. 7. 2022 15:02)

Hello. And Bye.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73

následující »